快捷搜索:  test  as

蝶恋花(春夜不寐)

蝶恋花(春夜不寐)原文
红影斑斑吹锦片。露叶烟梢,寒月娟娟满。更起绕庭行百遍。无人只有栖莺见。
觅个薄情心对换。愁绪偏长,不信春宵短。恰是碧云音信断。半衾犹赖喷鼻熏暖。
蝶恋花(春夜不寐)拼音解读
hóng yǐng bān bān chuī jǐn piàn 。lù yè yān shāo ,hán yuè juān juān mǎn 。gèng qǐ rào tíng háng bǎi biàn 。wú rén zhī yǒu qī yīng jiàn 。
mì gè báo qíng xīn duì huàn 。chóu xù piān zhǎng ,bú xìn chūn xiāo duǎn 。zhèng shì bì yún yīn xìn duàn 。bàn qīn yóu lài xiāng xūn nuǎn 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: