快捷搜索:  test  as

蓦山溪(海棠)

蓦山溪(海棠)原文
清明池馆。侧卧帘初卷。照样海棠开,睡未足、余酲满面。垂头不语,浑似怨春风,心始吐,又惊飞,交现垂杨眼。
少陵情浅。花草题评遍。赋得恶人缘,没一字、聊通缠绵。傍晚时刻,凝伫怯春寒,笼翠袖,减丰肌,脉脉情何限。
蓦山溪(海棠)拼音解读
qīng míng chí guǎn 。cè wò lián chū juàn 。hái shì hǎi táng kāi ,shuì wèi zú 、yú chéng mǎn miàn 。dī tóu bú yǔ ,hún sì yuàn dōng fēng ,xīn shǐ tǔ ,yòu jīng fēi ,jiāo xiàn chuí yáng yǎn 。
shǎo líng qíng qiǎn 。huā cǎo tí píng biàn 。fù dé è yīn yuán ,méi yī zì 、liáo tōng qiǎn quǎn 。huáng hūn shí hòu ,níng zhù qiè chūn hán ,lóng cuì xiù ,jiǎn fēng jī ,mò mò qíng hé xiàn 。
清明池馆。侧卧帘初卷。照样海棠开,睡未足、余酲满面。垂头不语,浑似怨春风,心始吐,又惊飞,交现垂杨眼。
少陵情浅。花草题评遍。赋得恶人缘,没一字、聊通缠绵。傍晚时刻,凝伫怯春寒,笼翠袖,减丰肌,脉脉情何限。

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: